Διάφορες ασχολίες γυναικών στο χωριό

Παρά πολλές οι ασχολίες των γυναικών στο χωριό. Αυτές πρέπει να μαγειρέψουν, να πλύνουν τα ρούχα στο χέρι, να φέρουν νερό από τη βρύση, να καθαρίσουν το σπίτι, να βοηθήσουν τον άνδρα τους στις βαριές αγροτικές εργασίες, αλλά ακόμα και να γνέθουν, να κεντήσουν, να υφαίνουν και… και… και…