Όλα μας θυμίζουν το Μ.Ζαλούφι

Χρέος όλων μας είναι, να θυμόμαστε τους ΖΑΛΟΥΦΙΩΤΕΣ, να τους τιμούμε και να τους μιμούμαστε στα έργα δημιουργίας και πολιτισμού που μεγαλούργησαν.