Φωτογραφικό Υλικό

Διάφορες ασχολίες γυναικών στο χωριό

Παρά πολλές οι ασχολίες των γυναικών στο χωριό. Αυτές πρέπει να μαγειρέψουν, να πλύνουν τα ρούχα στο χέρι, να φέρουν νερό από τη βρύση, να καθαρίσουν το σπίτι, να βοηθήσουν τον άνδρα τους στις βαριές αγροτικές εργασίες, αλλά ακόμα και να γνέθουν, να κεντήσουν, να υφαίνουν και… και… και… ” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Όλα μας θυμίζουν το Μ.Ζαλούφι

Χρέος όλων μας είναι, να θυμόμαστε τους ΖΑΛΟΥΦΙΩΤΕΣ, να τους τιμούμε και να τους μιμούμαστε στα έργα δημιουργίας και πολιτισμού που μεγαλούργησαν. ” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]