Αρβανίτικη Φορεσιά

Η φορεσιά αυτή θεωρήθηκε πρότυπο από τους ερευνητές, για τις φορεσιές που ανήκουν στην ίδια ενδυματολογική ομάδα, διότι θεώρησαν ότι αποτελεί έναν εξαιρετικά «σημαντικό», τύπο της ενδυματολογικής ομάδας.

Φορέθηκε από μια κοινωνία αυστηρά ενδογαμική ως το 1930

Οι Ζαλουφιώτες λέγανε ׃

«Παντρευόμασταν γιατί ταίριαζαν τα ρούχα μας»

«Η φορεσιά μας ταίριαζε, εδίναμε επαίρναμε»

«Τώρα αλλάξαμι φορεσιά, τώρα παίρνουμι ότι βρούμε. Τώρα ανακατόθκαμι».

Συνοπτική και εξαιρετικά σαφή περιγραφή της φορεσιάς αυτής γίνεται από την Αγγελική Χατζημιχάλη στο Λεύκωμα του Μουσείου ΜΠΕΝΑΚΗ, με τον τίτλο «ΦΟΡΕΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ», ενώ γίνεται αναφορά στο Μεγάλο και Μικρό Ζαλούφι της Ανατολικής Θράκης.

Τα κύρια στοιχεία της φορεσιάς με τη σειρά που φοριούνται είναι ׃

  1. Το πουκάμισο, «κουμίς»
  2. Το φόρεμα, «φουστάν»
  3. Το πανωφόρι, «τσιπούν» «τερλίκ» «αντερί»
  4. Το ζωνάρ, «μπρεζ»
  5. Η ποδιά, «ποδέ»
  6. Οι κάλτσες, «τσοράπι»
  7. Τα υποδήματα, «κεπούτσε» ή «βιντέλα» ανάλογα με τον καιρό
  8. Τα κεφαλοκαλύμματα και τα κεφαλοδέματα
  9. Τα κοσμήματα